Εμείς και ο κόσμος!!

Κάθε φορά που δεν γίνονται συνελεύσεις επειδή δεν συμπληρώνουμε τον απαραίτητο αριθμό ατόμων, κάθε φορά που δεν έχουμε την ωριμότητα να ακούσουμε την άποψη του άλλου, πρέπει να ξέρουμε πως κάποιοι άλλοι γελάνε. Γελάνε και χαίρονται γιατί ξέρουν πως δεν μπορούμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας, γιατί καίγεται το δάσος και εμείς κοιτάμε…